O nás
               Dotační poradenství
               Ekonomické poradenství
               Inženýrská činnost
               Realitní činnost

         Kontakt

         Partnerské webyTERREA, a.s.

Společnost TERREA, a.s. byla založena v roce 1994. V průběhu činnosti se podílela na přípravě a realizaci velkých investičních celků, zejména získání územních a stavebních povolení v zastoupení investora stavby, včetně řešení majetkoprávních vztahů. V současné době se specializuje na projektové řízení staveb a dotační poradenství. TERREA, a.s. nabízí svým klientům kompletní službu, která spočívá v detekci možného dotačního titulu, podání žádosti o dotaci, zpracování kompletní dokumentace k žádosti, včetně vypracování stude proveditelnosti. Po získání dotace zajišťuje výběrová řízení na dodavatele stavebních prací a technologií podle pravidel příslušného dotačního titulu. Zajišťuje zpracování žádostí o platby a monitoring projektu po dobu udržitelnosti projektu. Dlouhodobě má firma vysokou úspěšnost při získávání dotací pro své klienty, v programu OPPI implementovaným agenturou CZECHINVEST je to téměř 100%.

TERREA, a.s zajišťuje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracování externích hodnocení žádostí o dotace jednotlivých projektů v programech OPPI. Hodnocení zpracovává Ing. Miroslav Bartheldi, který je jmenován externím hodnotitelem MPO. Dále projektově řídí investiční akce jako mandatář investora, od tvorby projektového záměru, spolupráci s vybraným projektantem, zajištění všech nutných povolení k výstavbě apod. Součástí činností je organizace výběrových řízení pro soukromé subjekty i municipality. V průběhu výstavby je v roli technického dozoru investora a řídí kontrolní dny, zajišťuje finalizace a kolaudace staveb a jejich uvedení do provozu.


© 2010 - 2015, TERREA, a.s., V Zahrádkách č.508, Pardubice, 530 03 | mob: 775 172 310, 777 857 295 | e-mail: terrea@centrum.cz TOPlist